Tác giả: BS Hồ Thu Mai

Tôi là Bác Sĩ Hồ Thu Mai, 1 chuyên gia về dinh dưỡng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn dinh dưỡng. Từng tham gia các chương trình hợp tác với các Tổ chức quốc tế trong các hoạt động và chương trình về dinh dưỡng, tham gia các chương trình giáo dục, truyền thông về dinh dưỡng cho cộng đồng.